Privacyverklaring

Catering Partyservice Damen Privacyverklaring

Catering Partyservice Damen, gevestigd aan Kerkplein 59, Reusel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Catering Partyservice Damen Catering Partyservice Damen
Kerkplein 59
5541 KB Reusel
Noord-Brabant
The Netherlands +31 6 21245068
https://www.catering-partyservice-damen.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Catering Partyservice Damen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel – is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@catering-partyservice-damen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Catering Partyservice Damen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij je af te leveren
Catering Partyservice Damen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Catering Partyservice Damen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Catering Partyservice Damen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Catering Partyservice Damen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Catering Partyservice Damen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
– IP-adrespersoonsgegevens > Bewaartermijn > niet langer dan strikt nodig
– Personalia > Bewaartermijn > niet langer dan strikt nodig
– Adres > Bewaartermijn > niet langer dan strikt nodig
– Enzovoort > Bewaartermijn > niet langer dan strikt nodig

Delen van persoonsgegevens met derden:
Catering Partyservice Damen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Catering Partyservice Damen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Catering Partyservice Damen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Catering Partyservice Damen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@catering-partyservice-damen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Catering Partyservice Damen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Catering Partyservice Damen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@catering-partyservice-damen.nl

Webhosting provider:
Bij onze webhosting provider komen veiligheid en beschikbaarheid op de eerste plaats. Daarom doen zij er álles aan om ons, en de bezoekers van onze website, zo goed mogelijk te beschermen tegen alle mogelijke risico’s. Onze webhosting provider is dé veilige keuze.

Bij onze webhosting provider kan je er zeker van zijn dat je gegevens niet op een willekeurige server ergens ter wereld opgeslagen worden. Al je gegevens worden uitsluitend in hun eigen datacenters in Duitsland opgeslagen en worden beschermd door de strenge Duitse privacywetgeving, één van de strengste ter wereld.

Wat betreft de beveiliging van de website, die op internet.nl getest is, moeten wij u mededelen dat de opties DNSSEC, HSTS en DANE, niet door onze webhosting provider aangeboden worden. Er bestaan ook geen plannen deze diensten/records aan te bieden in de toekomst.

Wat betreft HTTPS die is aan en functioneert heel goed.


CONTACT =>
info@catering-partyservice-damen.nl
  • Tap installatie
  • Tent met statafel, Tafels en stoelen
  • Hapjespan, BBQ
  • Borden, bestek en glazen, etc nodig? 
  • Decoratie, lounge style, steigerhout meubels, springkussen,
  • Toiletvoorziening, douche accommodatie behoort tot de mogelijkheden
  • Party Verhuur
 • Onze service ook mogelijk is voor bedrijven?
  U hebt een jubilaris of personeelsfeest. Met onze Catering-Partyservice hebben wij alles in huis om uw feest te doen slagen.